THE DRUPS

Các tính năng và lợi ích của THE DRUPS

Ứng dụng: hệ thống có yêu cầu độ tin cậy cao, không được phép mất điện dù chỉ 1s…về dữ liệu (data centre, telecom, hospital, airport, media set, video time, bank…)

Hiệu quả hệ thống cao nhất

Thiết kế đơn giản và thông minh

Diện tích nhỏ nhất

Tổng chi phí sở hữu thấp nhất

Năng lượng được tích trữ, quyền tự chủ vô hạn

100% UPS sẵn có, không có thời gian chờ đợi để sạc pin

Hệ thống đàn hồi có khả năng xử lý tải cơ học

Không có yêu cầu điều hòa không khí, tiết kiệm năng lượng!

Độ tin cậy cao nhất, không có chuyển đổi năng lượng bởi chỉnh lưu / biến tần